• ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
    ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Χημικός Καθαρισμός Εγκαταστάσεων

Ο χημικός καθαρισμός είναι η τεχνική εργασία καθαρισμού εγκαταστάσεων με χρήση χημικών προϊόντων.

Σκοπός του είναι η αφαίρεση επικαθίσεων όπως άλατα,λεβητόλιθος, σκουριά, υπολείμματα πετρελαιοειδών, γράσα και έλαια. Ο χημικός καθαρισμός εφαρμόζεται στον καθαρισμό εγκαταστάσεων όπως λέβητες, εναλλάκτες θερμότητας, δίκτυα ψύξεως, σωληνώσεις, πύργους ψύξεως και γενικά, σε κάθε εγκατάσταση που περιέχει και έρχεται σε επαφή με υγρά.Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρταJOIN USΤ: +30 2310832285 | Ε: tasosvoulkos12@gmail.com | Δ: Χαλκιδικής 16Α, Θεσσαλονίκη Τ.Κ: 54643

Copyright © VOULKOS - 2018. All Rights Reserved Created by CYLICOM